Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Apakah Dalam islam Mayat boleh dikremasi? Apakah islam boleh dikremasi

apakah islam boleh dikremasi? Islam adalah agama yang mengatur segala tingkah laku manusia dalam kehidupan dunia. Islam juga mengatur tentang tata cara pengurusan jenazah.

Di dunia ini jika seseorang meninggal, ada beberapa cara yang dilakukan untuk mengurusinya. Di antaranya adalah dengan dikubur sebagaimana umat Islam dan ada pula dengan dikremasi seperti dalam agama Kristen, Hindu dan Budha.

Lalu apakah Islam boleh dikremasi? Apakah jenazah seorang muslim boleh dikremasi?

Bolehkah Kremasi dalam Islam? apakah islam boleh dikremasi?

Secara singkat, dalam Islam jenazah seorang muslim dilarang untuk dikremasi dalam keadaan apapun.

Berdasarkan fatwa dari Dari Darul Ifta Mesir disebutkan bahwa:

فلا يجوز بحالٍ إحراقُ جثث موتى المسلمين، ولم يُعرَف الحرقُ للجثث إلا في تقاليد المجوس، وقد أُمِرنا بمخالفتهم فيما يصنعون مما لا يوافق شريعتنا الغراء. ومما سبق يعلم الجواب عن السؤال

Artinya, “Praktik kremasi jenazah umat Islam tidak boleh dalam keadaan apapun. Kremasi tidak dikenal kecuali dalam tradisi Majusi. Sedangkan kita diperintahkan untuk menyalahi apa yang mereka lakukan, yaitu praktik yang tidak sesuai dengan syariat kita yang mulia.” (sumber)

Pada zaman nabi Muhammad Saw pun jenazah diurus dengan cara dikuburkan. Hal ini sesuai dengan syariat dan tata cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah Saw dalam mengurusi jenazah, bukan dengan cara dikremasi.

Apa Itu Kremasi?

Kremasi adalah sebuah proses pembakaran jenazah atau membakar jenazah sehingga menjadi abu. Membakar jenazah ini merupakan tradisi beberapa agama seperti Kristen, Hindu dan Budha.

Menurut bahasa, kata kremasi berasal dari bahasa latin “cremo” yang bisa diartikan membakar. Dengan demikian, kremasi merupakan praktik penghilangan jasad dengan cara membakarnya. Kremasi biasanya dilakukan dengan api bersuhu 800 derajat celcius atau lebih.

Dalam Islam, kremasi hukumnya adalah haram. Jadi jenazah muslim tidak boleh dikremasi atau diurus dengan cara dibakar. Jenazah seorang muslim harus diurus dengan cara dikubur di liang lahat sesuai dengan syariat islam. Wallahua’lam.